DOTA 2 | Karakterler #1

DOTA 2 | Karakterler #1

Abaddon

Kuvvet kategorisinde bulunan ve Yakın Dövüşçü – Destek – Sırtlayıcı – Dayanıklı olan Abaddon kullanıcılar arasında tercih edilen skilleri kullanışlı olan bir karakterdir.

Mist Coil: Abaddon kendi sağlığının bir kısmı karşılığında düşman birime hasar veren ya da dost birimi iyileştiren bir ölüm halkası çıkarır.

Aphotic Shield: Dost birimin çevresine karanlık enerjileri çağırarak tükenmeden önce bir miktar hasarı soğuran bir kalkan yaratır. Kalkan yok edildiğinde patlar ve çevresindeki alanda soğurduğu miktarda hasar yaratır. Kullanıldığında belirli bazı zayıflatmaları ve sersemletmeleri kaldırır. ETKİSİZLEŞTİRME TÜRÜ: Güçlü Etkisizleştirme

Curse of Avernus: Abaddon düşmana her saldırıda dondurucu bir lanetle vurur, yavaşlatılan düşmana saldıran tüm birimlerin sınırlı bir süre için hareket ve saldırı hızı kazanmasını sağlar.

Borrowed Time: Etkinleştirildiğinde verilen bütün hasarlar sana zarar vermek yerine seni iyileştirir. Ayrıca çoğu zayıflatma silinir. Eğer yetenek dolum süresinde değilse sağlık puanın 400 altına düştüğünde kendiliğinden etkinleştirilir. Aghanim’s Scepter ile geliştirilebilir. ETKİSİZLEŞTİRME TÜRÜ: Güçlü Etkisizleştirme

Alchemist

Kuvvet kategorisinde bulunur. Yakın Dövüşçü – Sırtlayıcı – Destek – Dayanıklı – Engelleyici – Tetikleyici – Ani Hasar kategorilerinde bulunur.

Acid Spray: Hedefine doğru çok tazyikli bir şekilde zehir fışkırtır. Kirlenmiş alana adım atan her düşmanın biriminin zırhı zayıflar ve zamanla hasar alır.

Unstable Concoction: Alchemist, düşmanlarına fırlattığında onları sersemleten ve belirli bir alana hasar veren kararsız bir karışım hazırlar. Karışımı hazırladığı süre uzadıkça, vereceği hasar ve sersemleteceği süre de artar. 5 saniyenin sonunda karışım, verebileceği en fazla hasara ve en uzun sersemletme süresine ulaşır. Ancak 5.5 saniyeden sonra karışım bir hedefe fırlatılmaz ise Alchemist’in elinde patlayacaktır.

Greevil’s Greed: Alchemist düşmanlarından ve ödül rünlerinden fazladan altın sentezler. Her öldürme başına Alchemist sabit bir miktar ve ek bir miktar altın kazanır. Eğer Alchemist 40 saniye içinde başka bir birim öldürürse fazladan Ek Bonus Altın istifi kazanır. Ek olarak, ödül rünleri 3.5 kat fazla altın kazandırır.

Chemical Rage: Alchemist Ogre’ını kimyasal uyarıyla hiddetlendirir, temel saldırı dolum süresini kısaltır, hareket hızını ve yenilenmeyi arttırır.