DOTA 2 | Karakterler #14

DOTA 2 | Karakterler #14

Dragon Knight

Kuvvet karakteridir. Yakın Dövüşçü – Sırtlayıcı – İttirici – Dayanıklı – Engelleyici – Tetikleyici – Ani Hasar kategorilerinde bulunur.

Breathe Fire: Dragon Knight’ın önündeki düşman birimlerini yakan ve saldırı hasarlarını azaltan alev püskürtür.

Dragon Tail: Dragon Knight yakın mesafedeki bir düşman birimine kalkanıyla yapıştırarak sersemlemesini ve hafifçe hasar almasını sağlar. Elder Dragon Form’da iken kullanma menzili 400’e çıkar.

Dragon Blood: Ejderhanın kanı sağlığını yenilemesini hızlandırır ve zırhını güçlendirir.

Elder Dragon Form: Dragon Knight üç efsanevi ejderhanın formundan birisine girip hasarını, hızını ve Dragon Tail’in menzilini artırır ve yeni güçler kazanır. SEVİYE 1 Yeşil Ejder – Aşındırıcı Nefes: Saldırılar 5 saniye boyunca 20 zehirli hasar verir. Binalarda da çalışır. SEVİYE 2 Kızıl Ejder – Sıçramalı Saldırı: Her saldırı 300 yarıçaptaki birimlere hasar verirken Aşındırıcı Nefes birincil hedefe uygulanır. SEVİYE 3 Mavi Ejder Dondurucu Nefes: Her saldırı düşmanın hareket hızını %30, saldırı hızını 30 yavaşlatan 3 saniye süren Sıçramalı Saldırı uygularken Aşındırıcı Nefes hedeflere uygulanır.

Drow Ranger

Çeviklik karakteridir. Menzilli – Sırtlayıcı – Engelleyici – İttirici kategorilerinde bulunur.

Frost Arrows: Drow’un saldırılarına düşmanının hareketini yavaşlatan dondurucu bir etki kazandırır. Kahramanlar üzerinde 1.5 saniye, yaratıklar üzerinde 7 saniye etkilidir.

Gust: Düşmanı susturan ve geri iten bir dalga salar. Geri itme mesafesi düşmanın sana ne kadar yakın olduğuna bağlıdır.

Precision Aura: Menzilli dost kahramanların fiziksel saldırılarına Drow’un çevikliğinin yüzdesine göre fazladan hasar ekler. Kullanıldığında 30 saniye boyunca yaratıklarada etki eder.

Marksmanship: Drow’un savaş deneyimi onun muharebedeki hassasiyetini ve etkinliğini arttırır, pasif olarak fazladan Çeviklik sağlar. 400 menzil içinde düşman kahraman varsa fazladan Çeviklik sağlamaz. Aghanim’s Scepter ile geliştirilebilir.