DOTA 2 | Karakterler #16

DOTA 2 | Karakterler #16

Elder Titan

Kuvvet karakteridir.  Yakın Dövüşçü – Tetikleyici – Engelleyici – Ani Hasar – Dayanıklı kategorilerinde bulunur.

Echo Stomp: Elder Titan ve onun Astral Spirit’i aynı anda ayağını yere vurur, çevrelerindeki düşmanlara hasar verir ve onları uyutur. Elder Titan’ın kendisi Echo Stomp yeteneğini kullandığı zaman fiziksel hasar verirken, Astral Spirit’i ise büyüsel hasar verir.

Astral Spirit: Elder Titan, kendisine ait, içinden geçtiği birimlere hasar veren bir Astral Spirit gönderir. Astral Spirit tekrar Titan’a döndüğünde, hasar verdiği birimlerin sayısı kadar hasar ve hareket hızı sağlar. Astral Spirit’in üç tane yeteneği vardır: Echo Stomp, Return Spirit, ve Natural Order.

Natural Order: Çevredeki düşmanların tüm elementlerini başlangıç seviyesine düşürür, temel zırhlarını ve büyü hasar dirençlerini siler. Zırh azaltımı kahraman çevresinde merkezlenirken, büyü zırhı azaltımı Astral Spirit çevresinde merkezlenir.

Earth Splitter: Elder Titan’ın önünde düzensiz bir yarık çıkarır. 3 saniye sonra, yarık patlayarak düşmanları içine çeker ve aynı zamanda hareket hızlarını yavaşlatıp, sahip oldukları azami sağlığa göre hasar verir. Verilen hasarın yarısı Büyü hasarı iken diğer yarısı Fiziksel hasardır. Aghanim’s Scepter ile geliştirilebilir.

Ember Spirit

Çeviklik karakteridir.  Yakın Dövüşçü – Sırtlayıcı – Kaçış – Ani Hasar – Engelleyici – Tetikleyici kategorilerinde bulunur.

Searing Chains: Ember Spirit düsmanlarının etrafına dolanan alevli bolalarını atar, sabitlenirler ve her saniye hasar alırlar.

Sleight of Fist: Ember Spirit keskin hızla etrafa fırlar, alanındaki bütün düşmanlarına saldırır, sonunda başladığı pozisyona geri döner. Kahramanlara fazladan hasar ve yaratıklara daha az hasar uygulanır.

Flame Guard: Ember Spirit büyüsel hasarı kül edip kendisine bu hasardan koruyan alev çemberi ile etrafını sarar. Flame Guard aktifken Ember Spirit’in etrafına her saniye hasar verir. Eğer kalkan yok olursa, hasar kaybedilir.

Fire Remnant: Ember Spirit her %charge_restore_time% saniye maksimum 3 şarj olmak üzere Ateş Kalıntısı şarjı üretir. Şarjı kullanmak Ember Spirit’den 2.5x hızlı yürüyen bir Ateş Kalıntısı yollar. Ateş Kalıntısını Aktifleştir kullanıldığında Ember Spirit Kalıntılarına doğru atılır ve Kalıntıları patlatarak alan hasarı vermesini sağlar. En son hedef alınan Kalıntıya ulaşır.