DOTA 2 | Karakterler #18

DOTA 2 | Karakterler #18

Faceless Void

Çeviklik  karakteridir.  Yakın Dövüşçü – Sırtlayıcı – Tetikleyici – Engelleyici – Kaçış – Dayanıklı kategorilerinde bulunur.

Time Walk: Hedeflenen konuma koşarken son 2 saniye boyunca aldığı herhangi bir hasar uygulanmaz.

Time Dilation: Faceless Void çevresindeki bütün düşmanları bir zaman genişleme alanı içinde 6 süresi boyunca tuzağa düşürür, dolum sürelerini dondurur, hareket ve saldırı hızlarını donmuş her dolum süresine bağlı olarak %14 yavaşlatır.

Time Lock: Saldırılara düşman birimi zamanda sıkıştırarak sersemletme ve fazladan hasar verme şansı ekler.

Chronosphere: Uzay-zaman bütünlüğünü yararak yarattığı küredeki tüm birimleri hapseder ve bunun içinde çok hızlı hareket etmesine sebep olur. Bu yarıktan sadece Faceless Void ve kontrolündeki birimler etkilenmez. Küredeki görünmez birimler ortaya çıkar. Aghanim’s Scepter ile geliştirilebilir.

Gyrocopter

Çeviklik  karakteridir.  Menzilli – Sırtlayıcı – Ani Hasar – Engelleyici kategorilerinde bulunur.

Rocket Barrage: Gyrocopter’ın etrafındaki birimlere roketlerle yaylım ateşi yapar. 3 saniye sürer.

Homing Missile: Hedef düşman birimine güdümlü bir füze fırlatır. Zamanla füze hızlanır ve ne kadar çok yol katederse o kadar uzun süre sersemletir ve o kadar fazla hasar verir.

Flak Cannon: Gyrocopter’in belli bir sayıda saldırısı alandaki tüm düşman birimlerine hasar verir. Kritik hasar gibi fazladan hasarları sadece ana hedef alır. Saldırı sayısı bitene kadar veya 15 saniye sürer.

Call Down: Call down, hedeflenen bölgedeki düşman birimlerine füzelerden bir hava saldırısı yapar. Arka arkaya iki füze gönderilir, ilki yüksek hasar ve 2 saniye süren az yavaşlatma; ikincisi de az hasar ve 4 saniye süren yüksek yavaşlatma verir. Aghanim’s Scepter ile geliştirilebilir.