DOTA 2 | Karakterler #21

DOTA 2 | Karakterler #21

Juggernaut

Çeviklik  karakteridir. Yakın Dövüşçü – Sırtlayıcı – İttirici – Kaçış kategorilerinde bulunur.

Blade Fury: Juggernaut’un çevresinde yıkıcı bir kılıç fırtınası yaratır. Fırtına sayesinde Juggernaut’a büyü işlemez ve çevresindeki düşman birimler hasar alır. ETKİSİZLEŞTİRME TÜRÜ: Basit Etkisizleştirme

Healing Ward: Çevresindeki dost kahramanları maksimum sağlık puanı üzerinden iyileştiren bir Healing Ward yaratır. Healing Ward yaratıldıktan sonra 420 hareket hızına sahip olur ve taşınabilir. 25 saniye sürer.

Blade Dance: Juggernaut’a her saldırıda çifte hasar verme şansı verir.

Omnislash: Juggernaut hedef düşmana doğru sıçrayarak saldırır ve yakındaki düşman birimlerini keser, her kesik 200-225 arası hasar verir. Juggernaut bu süre içinde dokunulmaz olur. Aghanim’s Scepter ile geliştirilebilir.

Keeper of the Light

Zeka  karakteridir. Menzilli – Destek – Ani Hasar – Engelleyici – Ormancı kategorilerinde bulunur.

Illuminate: Işık enerjisi oluşturup yönlendirir, yönlendirme uzadıkça güç toplar. Bir kere salındı mı, yolunda hasar verip görüş alanı sağlar. Yönlendirme uzadıkça verilen hasar da artar. Aghanim’s Scepter ile geliştirilebilir.

Mana Leak: Düşmanın büyüsel özünü zayıflatır, hareket ettikçe mana kaybetmelerine sebep olur. Eğer düşman tüm manasını kaybederse sersemler.

Chakra Magic: Hedefteki birimin manasını yeniler, mana kapasitesini arttırır ve bir sonraki büyüsünün dolum süresini azaltır.

Spirit Form: Ezalor geçici olarak aydınlanmış bir bedene dönüşüp çeşitli yetenekler kazanır. Illuminate artık yeni bir ruh tarafından yönlendirilir; Blinding Light ve Recall yeteneklerini kazanır. Aghanim’s Scepter ile geliştirilebilir.