DOTA 2 | Karakterler #22

DOTA 2 | Karakterler #22

Kunkka

Kuvvet  karakteridir. Yakın Dövüşçü – Sırtlayıcı – Destek – Engelleyici – Tetikleyici – Dayanıklı – Ani Hasar

kategorilerinde bulunur.

Torrent: Yükselen bir girdap çağırır, çağırdıktan kısa bir süre sonra düşmanları gökyüzüne savurur, sersemletir, hasar verir ve hareket hızlarını azaltır.

Tidebringer: Kunkka’nın efsanevi kılıcı hasar artışı sağlar ve bir vuruşla büyük bir alana hasar saçar.

X Marks the Spot: Dost veya düşman bir kahramanı hedefler, konumunu X ile işaretler ve birkaç saniye sonra o konuma döndürür. Kunkka dönüşü bu süre içinde istediği zaman tetikleyebilir. Dost kahramanlar üzerinde 2 katı uzunluğunda sürer

Ghostship: Savaşın içinden parçalanmak üzere olan ruhani bir gemi çağırır, enkaz içinde yakalanan düşman birimlere hasar verip sersemletir. Ghostship tarafından dokunulmuş dost kahramanlar Admiral’in Rom’undan bir yudum alarak savaşta fazladan hareket hızı özelliği kazanıp alınan hasara yavaş tepki verirler.

Legion Commander

Kuvvet  karakteridir. Yakın Dövüşçü – Sırtlayıcı – Engelleyici – Tetikleyici – Dayanıklı – Ani Hasar kategorilerinde bulunur.

Overwhelming Odds: Düşmanların sayısını onların aleyhine çevirir, hasar verir ve sana, birim başına ya da kahraman başına fazladan hareket hızı verir. Sahip oldukları anlık sağlıklarının yüzdesine göre illüzyonlara ve çağrılmış birimlere fazladan hasar verir.

Press The Attack: Hedeflenen dost birimin üzerindeki zayıflatmaları ve engelleyici büyüleri siler, ayrıca kısa bir süre için fazladan saldırı hızı ile sağlık yenilemesi verir. ETKİSİZLEŞTİRME TÜRÜ: Güçlü Etkisizleştirme

Moment of Courage: Legion Commander, kendisine saldırıldığında, anında fazladan can çalma ile karşı saldırı yapma şansına sahiptir.

Duel: Legion Commander ve hedef düşman kahraman kısa bir süre için birbirlerine saldırmaya zorlanır. İki kahraman da eşyalarını ve yeteneklerini kullanamaz. Eğer bu süre içerisinde kahramanlardan birisi ölürse, düelloyu kazanan kahraman kalıcı olarak fazladan hasar kazanır. Aghanim’s Scepter ile geliştirilebilir.