DOTA 2 | Karakterler #5

DOTA 2 | Karakterler #5

Beastmaster

Kuvvet öncelikli karakterdir.  Yakın Dövüşçü – Tetikleyici – Engelleyici – Dayanıklı – Ani Hasar kategorilerinde bulunur.

Wild Axes: Beastmaster baltalarını uçurarak fırlatır ve tekrar kendine çeker, baltalar yolları boyunca düşman birimleri ve ağaçları keser. Her balta bir düşmana bir kere vurabilir ve sonrasında Beastmaster ve onun birimlerinden gelecek hasarı artırır.

Call of the Wild: Beastmaster savaş alanında yardımcı olması için hayvanlar çağırır.

Seviye 1: Boar Seviye 1

Seviye 2: Boar Seviye 2

Seviye 3: Boar Seviye 3 + Hawk

Seviye 4: Boar Seviye 4 + Hawk + Rastgele Tarafsız Yaratık

Inner Beast: Müttefiklerinin içlerindeki öfkelerini harekete geçirir, pasif olarak saldırı hızlarını arttırır.

Primal Roar: Beastmaster sersemleten sağır edici kükreyişini salıverir ve hedefine doğru etraftaki birimleri iterek kendine bir yol açar. Kükremenin yolundaki bütün birimler hasar alırken itilen birimlerin hareket ve saldırı hızı yavaşlar. Ayrıca, Beastmaster ve birimleri 3 saniye boyunca %30 hareket hızı kazanır. Aghanim’s Scepter ile geliştirilebilir.

Bloodseeker

Çeviklik özellikli karakterdir. Yakın Dövüşçü – Sırtlayıcı – Engelleyici – Ormancı – Ani Hasar – Tetikleyici kategorilerinde bulunur.

Bloodrage: Bir hedefi kana susayan öfkeye sokarak daha fazla hasar vermesine ve almasına neden olur. Bloodrage’den etkilenen birimler, öldürdükleri herhangi bir hedefin maksimum canının belirli bir yüzdesi kadar iyileşir. Bloodrage’den etkilenen birimler öldürüldüğünde, öldüren, maksimum canının belirli bir yüzdesi kadar iyileşir.

Blood Rite: Bloodseeker, bir alanı kutsal kan ile vaftiz eder. 3 saniye sonunda ritüel bittiğinde, alandaki düşmanlara hasar verir ve susturur.

Thirst: Bloodseeker düşmanlarının yaraları ile canlanarak, ne zaman bir düşman kahramanın sağlığı %75 değerinin altına düşerse, düşman sağlığı daha da azalırsa artan bonuslar ile birlikte, fazladan hareket hızı ve saldırı hızı kazanır. Eğer bir düşman kahramanının canı %25 değerinin altına düşerse, aynı zamanda o kahramanı görür ve Gerçek Görüş kazanır. Bonuslar kahramanlarla istiflenebilir

Rupture: Düşman birimin derisinin parçalanmasını sağlar. Eğer hedef hareket ederse, hareket ettiği mesafenin yüzdesi kadar hasar alır. Hasar, büyü bağışıklığı üzerinden de işler. Aghanim’s Scepter ile geliştirilebilir.