DOTA 2 | Karakterler #7

DOTA 2 | Karakterler #7

Bristleback

Kuvvet karakteridir.  Yakın Dövüşçü – Sırtlayıcı – Dayanıklı – Tetikleyici – Ani Hasar kategorilerinde bulunur.

Viscous Nasal Goo: Hedefi sümükle kaplayarak zırhını ve hareket hızını azaltır. Birden çok kullanımı istiflenir ve süreyi yeniler. Aghanim’s Scepter ile geliştirilebilir.

Quill Spray: Bristleback’i çevreleyen bir etki alanındaki düşmanlara hasar veren kirpi okları püskürtür. Son 14 saniyede Quill Spray’in vurduğu birimlere her seferinde fazladan hasar verir.

Bristleback: Bristleback arkadan ve yanlardan daha az hasar alır. Eğer Bristleback arkasından 210 hasar alırsa Quill Spray’in mevcut seviyesinden yayar.

Warpath: Bristleback her büyü kullanışında kendini öfkeli hale getirerek hareket hızını ve hasarını artırır.

Broodmother

Çevik karakterler arasındadır. Yakın Dövüşçü – Sırtlayıcı – İttirici – Kaçış – Ani Hasar kategorilerinde bulunur.

Spawn Spiderlings: Broodmother yumurtasını düşman birimine zerk ederek hasar verir. Eğer hedef bu etkinin altındayken öldürülürse yavru örümcekler oluşur.

Spin Web: Broodmother’a pasif olarak hareket hızı sağlayan, özgür hareket veren ve bu ağ civarında Broodmother’ın yenilenmesini artıran bir ağ örer. Spin Web şarjları 40 saniyede bir yenilenir. Spin Web bir ağa değdiği sürece her yerde kullanılabilir. Ağların vadesi asla dolmaz ve elle yok edilebilirler. Eğer maksimum ağ sayısı aşılırsa en eski ağ yok olur.

Incapacitating Bite: Broodmother’ın zehri düşman birimlerini sakatlar, saldırılarının yavaşlatmasını ve etkilenen birimin ıskalama şansını arttırmasını sağlar.

Insatiable Hunger: Kana olan şiddetli arzusu Broodmother’ın saldırı hasarını arttırır ve saldırılarına can çalma özelliği ekler.