DOTA 2 | Karakterler #8

DOTA 2 | Karakterler #8

Centaur Warrunner

Kuvvet karakteridir. Yakın Dövüşçü – Dayanıklı – Tetikleyici – Engelleyici – Ani Hasar – Kaçış kategorilerinde bulunur.

Hoof Stomp: Yere vurur, civardaki tüm düşman birimlerine hasar vererek sersemletir.

Double Edge: Centaur yakın dövüş menzili dahilinde güçlü bir darbe savurur, kendisi ve hedefinin etrafında iki tarafında da etkilendiği ufak çapta bir hasar oluşturur. Centaur, Double Edge sonucu oluşan hasardan dolayı ölmez.

Return: Centaur her saldırıyı karşılar, Centaur’un kuvvetinin belli bir yüzdesine göre saldırana hasar vermesini sağlar.

Stampede: Centaur kendisi ve bütün dostlarıyla birlikte maksimum hıza ulaşarak ve önlerine çıkan bütün düşman birimlerini durdurarak hücum eder. Çiğnenen her düşman Centaur Warruner’ın kuvvetine bağlı olarak hasar alır. Her düşman birkere çiğnenebilir. Aghanim’s Scepter ile geliştirilebilir.

Chaos Knight

Kuvvet karakteridir. Yakın Dövüşçü – Sırtlayıcı – Engelleyici – Dayanıklı – İttirici – Tetikleyici kategorilerinde bulunur.

Chaos Bolt: Hedeflenen birime gizemli bir enerji yıldırımı fırlatır. Rastgele bir süre için sersemletir ve rastgele hasar verir.

Reality Rift: Seni, sahip olduğun illüzyonları ve hedeflenen birimi, ikiniz arasındaki doğruda rastgele bir noktaya ışınlar. Hedefin zırhını 8 saniye boyunca azaltır.

Chaos Strike: Chaos Knight’ın her bir saldırısı ona fazladan hasar verme şansı verir, aynı zamanda kritik vuruşların hasarın %75 oranında can çalmasını sağlar.

Phantasm: Alternatif boyutlardan Chaos Knight’ın birkaç siluetini çağırır. %50 şansla ek bir siluet çağırma şansı vardır. Siluetler hasarı %100 verirken %260 hasar alır. Aghanim’s Scepter ile geliştirilebilir. ETKİSİZLEŞTİRME TÜRÜ: Basit Etkisizleştirme